Web Download Mod Aplikasi dan Software Gratis dan Aman

Penadapat Para Tokoh tentang Masa Remaja

Penadapat Para Tokoh tentang Masa RemajaPenadapat Para Tokoh tentang Masa Remaja

1)      Pendapat-pendapat yang didasarkan pada pandangan filosofis

Para ahli klasik berpendapat bahwa perkembangan individu melalui taraf-taraf dan fase-fase tertentu yang mempunyai spesifikasi masing-masing. Klasifikasi masa remaja adalah perkembangan kematang fisik (early adolescence), kemudian diikuti masa kematangan emosi (second adolescence) dan diakhiri dengan perkembangan intelek. Klasifikasi ini sangat mempengaruhi ahli-ahli pada masa modern, antara lain:

  1. Vives

Proses belajar itu melalui taraf-taraf perkembangan pendirian, perkembangan igatan dan khayalan dan diakhiri oleh perkembangan pikiran. Oleh karena itu masa remaja adalah masa perkembangan pikiran  secara cepat.

  1. Comenius

Belajar itu melalui proses perkembangan pendirian, ingatan dan khayal, pikiran dan pertimbangan, diakhiri oleh perkembangan kemauan. Masa remaja ini adalah masa perkembangan pikiran dan pertimbangan dan kemauan yang pesat.

  1. Rousseau

Menghubungkan perkembangan individu dengan perkembangan peradaban manusia, pertumbuhan dan perkembangan individu dan keadaan hidup mempunyai suatu proses penyempurnaan dan pematangan diri secara sendiri-sendiri. Pendapat Rousseau dapat mempengaruhi bidang pendidikan, bahwa pendidikan haruslah didasarkan pada alam di mana anak didik itu hidup.

Sumber :

http://rahmad.blog.unismuhpalu.ac.id/jasa-penulis-artikel/